Zazimovanie automatického závlahového systému

Aj keď by sa mohlo zdať, že pre miernejšie zimy už zazimovanie závlahového systému nepotrebujeme, nie je to pravda. Každé zamrznutie závlahového systému znižuje jeho životnosť a zvyšuje jeho opotrebovanosť.

Kedy začať so zazimovaním závlahového systému

V našom klimatickom pásme začíname so zazimovaním závlahového systému koncom októbra lebo v  novembra.   Do úvahy je však potrebné brať aj nadmorskú výšku a vývoj počasia. Všetko prace sme mali stihnúť pred príchodom mrazov.

Odstránenie vody z rozvodného systému

Hlavný dôvod zazimovania závlahového systému  je odstrániť z celého rozvodu vodu. Pri zamrznutí kedy voda  zväčší objem, by mohla výrazne  poškodiť celý závlahový systém.

Vyspádované potrubie je technicky pri montáži obtiažne a samovypúšťacie ventily nedokážu spoľahlivo odstrániť všetku vodu zo závlahového systému. Najspoľahlivejší spôsob je odvodnenie pomocou stlačeného vzduchu – kompresorom. Ten odstráni zvyšnú vodu z potrubia a z elektroventiloch.

Závlahový systém by mal byť naprojektovaný tak aby bolo možné vykonať odvodnenie vrátane napojenia na kompresor. V podstate sa jedna o to aby bolo do závlahového systému bolo možné napustiť vzduch namiesto vody . 

Ak nemáte potrebne zariadenie alebo si na daný úkon netrúfate, obráťte sa na závlahársku firmu, ktorá vám tieto služby zabezpečí.

Kde začať?

Odvodnenie závlahového systému  začína  pri  uzatvorením prívodu vody (hlavný ventil) do systému, odtlakovaním zvyškového tlaku, spustením ľubovoľnej sekcie a následnom  pripojení kompresoru závlahovému systému.

Hlavný zatvárací ventil by mal mať zároveň výpustný ventil. Poslúži na odstránenie vody medzi hlavným a sekčnými ventilmi. Mal by byt umiestnený čo najbližšie k samotnému zdroju vody a v nezamŕzajúcej hĺbke alebo v temperovanej miestnosti.

Ak je ako zdroj vody dodávaný čerpadlom je dôležité zabezpečiť vypnutie čerpadla (vypnutím ističa) aby čerpadlo po otvorení sekcií nedodávalo vodu do zatvoreného systému. Ak je čerpadlo napojené do ovládacej jednotky zabezpečte jej vypnutie. Ak máte ako zdroj vody obecný vodovod bude stačiť zastaviť ventilom jej prívod do závlahového systému .

Je dôležité vedieť, že závlahový systém nie je navrhnutý na to aby udržal stlačený vzduch. Dôležitejšie ako tlak je v tomto prípade  množstvo vzduchu ktorý vpúšťame do systému.

Kompresor nepripájajte na výpustné ventily, ktoré sú súčasťou elektromagnetických ventilov, filtrov, čerpadiel alebo spätných klapiek. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

Postup práce pri samotnom odvodňovaní systému

Pripojíme hadicu kompresora k prípojnému miestu teda ventilu. Toto môžete vykonať k tomu určenou spojkou. Po natlakovaní vzdušníka na cca 3,5 baru spúšťame jednotlivé sekcie. Vhodné je začať s odvodňovaním najvzdialenejšej vetvy závlahového systému až po najbližšiu k zdroju/rozvodu vody.

Po spustení kompresora sa rozvod závlahového systému začne plniť stlačeným vzduchom a z postrekovača začne prskať voda. Postupne začne vychádzať voda so vzduchom, následne hmla a na konci iba vzduch. Vtedy je daná vetva dôkladne odvodnená. Pri odvodnení závlahového systému majte vždy pustenú iba jednu sekciu závlahového systému!

Následne otvorte ďalšiu sekciu a celý postup znovu zopakujte. Týmto spôsobom odvodníte celý závlahový systém.
Dlážka odvodnenia závisí do množstva sekcií a od dĺžky rozvodu v závlahovom systéme.

Nezabudnite odvodniť aj vodovodné zásuvky a iné rozvody pripojené k závlahe.

Pozor! Nenechávajte ventily uzatvorene ak mate do systému napojený a zapnutý kompresor.

Ukončenie odvodnenia – vypnutie riadiacej jednotky

Po ukončení odvodnenia závlahového systému je potrebné vypnutie ovládacej jednotky závlahového systému. Toto vykonáte prepnutím ovládača do polohy OFF.  Následne je vhodné i odpojenie ovládacej jednotky od rozvodnej siete – vytiahnutím adaptéra. Ak je ovládacia jednotka priamo napojená do elektrickej siete tak nevykonávajte jej odpojenie zo siete. Ak sa v riadiacej jednotke nachádza batéria tak ju vytiahnite a to aj v tom prípade ak aj ovládacia jednotka závlahového systému napájaná len batériou.

Dúfame, že vám dané informácie pomohli. Ak by ste s odvodnením potrebovali pomôcť, pokojne sa na nás obráťte a naši pracovnici vám odvodnenie zabezpečia.

Viac informácií o závlahových systémoch sa dozviete tu.