Svahové úpravy

Nie každá plocha sa nachádza na rovine. Niektoré plochy sú ťažko dostupne pre údržbu, prípadne sú nestabilné z hľadiska zosuvu pôdy. Mulčovacie materiály ako je kôra a kameň, ktoré by zabraňovali prerastaniu buriny sa len veľmi ťažko udržia na svahu. Prinášame Vám nový typ sadovníckej úpravy ako bezúdržbovo a esteticky vyriešiť tento problém.

Najskôr je najdôležitejšia príprava svahu, ktorá spočíva v odburinený a dôkladnom vyrovnaný. V prípade príliš prudkého svahu je vhodné vytvoriť terasy podľa veľkosti svahu. Následne sa na plochu vysadia okrasné dreviny podľa vlastného výberu. Najčastejšie sa používajú plazivé druhy ako je borievka, borovica, alebo skalník. Následne sa na plochu upevnia dva typy textílii.

Výhody použitia textílie pre svahové úpravy:

  • stabilizácia svahu
  • zabraňuje prerastaniu buriny
  • svah pôsobí esteticky/upravene 
  • výhodné riešenie pre priemyselné záhrady
  • nenáročná úrdžba
  • dlhodobé riešenie pre stabilizáciu svahu