Kosenie trávnika

Kosenie je základný úkon, ktorým zabezpečujeme trávnik v dobrej kondícii. Ak nevykonáme žiadne iné úkony , kosenie je nevyhnutné.
Vo všeobecnosti začneme v marci, končíme v októbri v závislosti od počasia.

Kedy kosíme

Ako často kosíme závisí od druhu trávnika, počasia, stavu pôdy , stavu trávnika a ročného obdobia. Výška trávneho porastu je najlepším meradlom , ktorý určuje kedy kosiť. Kosíme vtedy, ak výška trávnika je o 1,2 cm vyššia ako odporúčaná výška kosenia.
Kosíme 1-2x týždenne - počas leta , keď trávnik intenzívne rastie a 1 x týždenne na jar na jeseň a počas suchého obdobia v lete.
Kosenie menej často ako raz týždenne počas aktívneho rastu trávnika má za výsledok redukciu veľkého množstva listov. Výsledkom je oslabenie trávnika a invázia burín a machu. Ak trávnik vyrástol príliš vysoko, skoste ho najprv na polovičnú výšku požadovanej konečnej výšky trávnika a o niekoľko dní skoste znovu na konečnú výšku porastu.

Výška kosby - výber typu trávnika

 • 3,8 cm - nebezpečenstvo, že nežiaduce „ hrubé" trávne druhy začnú dominovať nad požadovanými „ jemnými" trávnymi druhmi
 • 3,2 cm - úžitkový trávnik - na jar, jeseň a za suchých podmienok
 • 2,5 cm - úžitkový trávnik v lete
 • 2 cm - luxusný trávnik na jar, jeseň a za suchých podmienok
 • 1,2 cm -luxusný trávnik v lete
 • 0,6 cm - pozor - nebezpečenstvo redukovania rastovej sily trávnika

Pred kosením

 • nastavte si správne výšku nožov a ich ostrosť
 • ak je to možné, koste vtedy, ak je trávnik suchý a pôda pod trávnikom aspoň čiastočne vyschnutá
 • vyčistite pred kosením plochu , ktorú idete kosiť
 • plánujte smer kosenia- malo by to byť kolmo na predchádzajúci smer kosenia
 • poznajte dobre svoju kosačku - hlavne ako treba rýchlo zastaviť v prípade potreby
 • nekoste za príliš veterného počasia, hlavne na konci jesene a v zime

Počas kosenia

 • používajte správnu techniku- choďte kosačkou vždy priamo a vždy rovnakou rýchlosťou
 • nenechajte kosačku s bežiacim motorom bez dozoru
 • pri kosení majte vhodné oblečenie, nikdy nekoste bosí
 • ak máte kosačku so zásobníkom, vždy včas vyprázdnite zásobník
 • nikdy neopravujte a nenastavujte kosačku, pokiaľ je v činnosti