Verejné priestranstvá

Pripravujeme pre Vás

Verejná a vyhradená zeleň zahrňuje všetky verejné priestranstvá ako školy, parky, rekreačné zóny miest a obcí, reprezentačnú zeleň ako aj zosadby v mobilných nádobách. Výber a forma by mala zodpovedať navrhovanému priestoru a predovšetkým, aby zabezpečila účel.  


  • ZŠ Hollého Topoľčany 2008
  • Domov dôchodcov Topoľčany 2008
  • Obec Velušovce 2009
  • Obec Uhrovec 2011
  • Obec Veľké Uherce 2013