Verejné priestranstvá

Verejná a vyhradená zeleň zahrňuje všetky verejné priestranstvá ako školy, parky, rekreačné zóny miest a obcí, reprezentačnú zeleň ako aj zosadby v mobilných nádobách. Výber a forma by mala zodpovedať navrhovanému priestoru a predovšetkým, aby zabezpečila účel.  

ZŠ Hollého Topoľčany 2008

Domov dôchodcov Topoľčany 2008

Obec Velušovce 2009

Obec Uhrovec 2011

Obec Veľké Uherce 2013