Údržba vzrastlých stromov

Čistota okolia, bezpečnosť ciest, stav a vzhľad vzrastlých stromov si vyžaduje neustálu a pravidelnú údržbu. V dôsledku plynutia času aj dreviny strácajú na svojej vitalite. Údržba vzrastlých stromov pozostáva z pravidelného zmladzovacieho rezu a iných odborných zásahov v priebehu roka.  

V rámci údržby stromov ponúkame tieto služby:

  • výrub nežiaducej dreviny
  • zmladzovací rez a iné formovanie
  • odstránenie pňa (chemicky, mechanicky)
  • odstránenie nebezpečných častí rastlín
  • fixácia nestabilných častí stromov a mladej výsadby