Z čoho je tvorený závlahový systém?

1. Rozvodné potrubie

Distribúciu vody po objekte zabezpečujú rozvodové potrubia. Prietok vody v potrubiach regulujú elektroventily, ktoré sú prepojené káblami s riadiacou jednotkou. Na rozvod vody sa používa vysoko odolné plastové potrubie a na jeho spájanie mechanické skrutkovacie spoje, takže celá montáž je spoľahlivá a dajú sa jednoducho vyriešiť prípadne zmeny v rozvodovom potrubí.

V prípade potreby je možné použiť napojenia podzemného rozvodu pre ďalšie účely, napr. ako zdroj vody pre umývanie auta, splachovanie chodníkov, napúšťanie bazénu alebo použitie záhradnej sprchy. Rozvody sú umiestnené v hĺbke 20 až 30 cm teda v zamŕzajúcej hĺbke, preto je nutné vykonať ich zazimovanie, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Odvodnenie závlahy sa vykonáva za pomoci kompresora napojeného na zdroj vody. Pri natlakovaní vzduch vytlačí vodu z potrubia čim sa zabezpečí bezpečnosť pri premrznutí pôdy.

Túto službu na požiadanie vykonávame pre zákazníkov v rámci predzimného servisu.

rozvodé potrubie - závlahový systém

2. Ovládacia jednotka

Riadiacim systémom závlahy je riadiaca jednotka. Jej úlohou je riadiť beh celého systému a zabezpečovať jej bezobsluhový chod. Pretože kapacita vodného zdroja spravidla nestačí pokryť potrebu celého zavlažovaného objektu je potrebne rozdeliť zavlažovanie na jednotlivé sekcie. Ovládacie jednotky sa dodávajú podľa potreby 2, 4, 6, a viac sekciové. Ovládacia jednotka je umiestnená v technickej miestnosti domu, v altánku, alebo pivnici. Jednotka napájaná napätím 230V a príkon v rozvodoch niekoľko watov. Každá jednotka je vybavená záložnou batériou, ktorá zabezpečuje uchovanie informácií pre prípad výpadku elektrického prúdu v sieti. V prípade potreby je možne použiť ovládaciu jednotku napájanú batériou. 

Ovládacia jednotka je vybavená funkciami na nastavanie dĺžky polievania, na určenie dní polievania, manuálne spustenie závlahy atď. V prípade záujmu je možné namontovať ovládaciu jednotku s diaľkovým ovládaním, ktorá umožňuje pohodlné riadenie závlahy z ktoréhokoľvek miesta (terasa , obývačka, atď.).

ovládacia technika - závlahy

3. Zrážkové činidlo

Súčasťou automatickej závlahy je čidlo zrážok a mrazu. Čidlo sa umiestňuje na miesto priemerného zachytávania zrážok na pozemku, napríklad na strechu. Zabezpečuje, aby v prípade prirodzených zrážok systém okamžite zareagoval a vypol zavlažovací systém a aby nedošlo k podmáčaniu rastlín. Tiež v prípade prízemných mrazov je závlahový systém ihneď odpojený, aby nedošlo k poškodeniu závlahy a rastlinnej hmoty.

zrážkové činidlo - závlahy

4. Elektromagnetické ventily

Sekcie v závlahovom systéme sú ovládané elektroventilmy, ktoré sú umiestnené v závlahovej šachte a prepojené káblami s riadiacou jednotkou. Sú napájané bezpečným napätím 24 V.
Ventily sú vyrobené z kvalitného plastu a každý je vybavený aj manuálnym vypínaním.

elektromagnetický ventil - závlahy záhrad

5. Výsuvné postrekovače

Výsuvné rozprašovacie postrekovače sú vhodné pre zavlažovanie menších členitých plôch. Ich dostrek je od 1,5 do 5,2 metrov. Identifikačným znakom je vejárovitý rozstrek vody v už danom alebo nastavenom uhle v závislosti od typu trysky. K týmto postrekovačom TORO sa ponúka ucelený rad výmenných trysiek, líšiacich sa tvarom a veľkosťou zavlažovanej plochy. Možnosť kombinácie výsuvného rozprašovacieho postrekovača s turbínovými tryskami, ktoré majú okrem iných výhod aj dlhší dostrek, posúva jeho využitie na ešte vyššiu úroveň.

potrekovače - závlahy trávnikov

6. Turbínové postrekovače

Turbínové postrekovače vykonávajú otáčavý pohyb a distribujú závlahovú vodu jedným, alebo viacerými rotujúcimi lúčmi. Pre ich dlhší dostrek sa požívajú na zavlažovanie väčších trávnikových plôch. Polomer dostreku záhradných turbínových postrekovačov sa pohybuje v rozpätí od 4,6 do 15,9 metrov. Výkonnejšie typy s dostrekom až 33m nachádzajú uplatnenie v parkoch na verejných priestranstvách a športových plochách.

turbínové postrekovače - závlahový systém

Kde je potrebné nadzemné polievanie výsadby, je možné použiť postrekovače malej dimenzie takzvanú mikrozávlahu. V prípade potreby je možné napojenie závlahy i na polievanie črepníkov a nádob v interiéri ale i v exteriéri. Pre zavlažovanie rastlín sa používa kvapková závlaha a to buď kvapková hadica, alebo kvapkače umiestnené ku každej rastline zvlášť s možnosťou nastavenia množstva dávkovanej vody. Kvapková závlaha zabezpečuje individuálne dávkovanie vody a je vhodná i na zavlažovanie v zeleninárstve, ovocinárstve.