Údržba a obnova mobilnej zelene

Rastliny v mobilných nádobách nám vhodne dopĺňajú priestor. Využívame ich na priestranstvá, kde nie je možné zeleň voľne vysádzať do pôdy. Vegetačný priestor a koreňový systém rastliny je značne obmedzený. Preto je nutné venovať týmto formám výsadby značnú pozornosť. 

Vyžadujú si intenzívnu starostlivosť a profesionálny prístup. Údržba mobilných nádob je dôležitá pre ich dlhú životnosť. Pri správnej a profesionálnej údržbe, ktorú naša firma poskytuje bude zeleň v nádobách vysoko estetickým prvkom vo verejnom priestore. 

Ponuka služieb mobilných nádob v exteriéry a interiéry:

  • osadenie mobilných nádob
  • výsadba a obnova drevín v nádobách
  • pravidelná kontrola stavu
  • dosyp mulčovacích materiálov
  • odburiňovanie
  • hnojenie
  • tvarovanie drevín
  • pravidelná zálievka
  • dosadba sezónnych rastlín