Záhradné osvetlenia

Záhradu si najčastejšie vychutnávame cez deň, no záhrada môže mať svoje čaro aj v nočných hodinách a to za pomoci osvetlenia. Vhodným umelým osvetlením si môžeme predĺžiť pobyt v záhrade no môžeme najmä vyzdvihnúť jej čaro a pôvab. Osvetlenie v záhrade sa používa najčastejšie pri chodníkoch najmä z praktického hľadiska. Počas uplynulých rokoch sa osvetlenie stalo novým kompozičným prvkom a používa sa na dotvorenie celkovej atmosféry v záhrade.  

Osvetlenie sa stalo súčasťou jazierok a kaskád kde sa svetlo láme pri styku s vodnou hladinou a vytvára tak neopísateľnú atmosféru. Svetlo môžeme použiť pri osvetlení dominantných prvkov, alebo solitérnych drevín, kde vynikne ich krása. Svetlo môžeme použiť vo viacerých farebných variantoch, na napojenie na elektrickú energiu prípadne využiť solárnu energiu.