Pripravujeme pre Vás

Montáž zavlažovacieho systému

Montáž zavlažovacích systémov sa vykonáva od začiatku jari až do zamrznutia pôdy.

  • Až po terénnych úpravach

  • Najvhodnejšie je uskutočniť montáž po vykonaní hrubých terénnych úprav pred výsevom trávnika. Plánovanie závlahy je nesmierne dôležité, aby pri ďalších prácach nemuselo dochádzať k zbytočným stavebným úpravám a vykopávkam a tým aj k predraženiu reazlizácie.
  • Na celý systém jednotlivé zariadenia a prácu je poskytovaná záruka 2 až 5 rokov
    v závislosti od použitého systému.

  • Pokiaľ sa jedná o plochu kde už boli vykonané všetky záhradnícke práce, vrátane pokládky trávnika dochádza k šetrnému odrezaniu trávnej mačiny. Tá sa spolu s vykopanou zeminou ukladá na priloženú textíliu, aby nedošlo k poškodeniu trávneho porastu. Po položení závlahového systému sa výkopy riadne zasypú, utlačia a trávna mačina sa uloží na svoje miesto. Po 2 až 3 týždňoch dochádza k zrasteniu trávneho s podkladom a nie sú badať žiadne stopy po výkopových prácach. Po ukončení prác sa celý systém nastaví a naprogramuje. Následne sa zaškolí zákazník ktorému sa cele dielo odovzdá.