Montáž zavlažovacieho systému

Montáž zavlažovacích systémov sa vykonáva od začiatku jari až do zamrznutia pôdy.

Až po terénnych úpravach

Najvhodnejšie je uskutočniť montáž po vykonaní hrubých terénnych úprav pred výsevom trávnika. Plánovanie závlahy je nesmierne dôležité, aby pri ďalších prácach nemuselo dochádzať k zbytočným stavebným úpravám a vykopávkam a tým aj k predraženiu reazlizácie.

Na celý systém jednotlivé zariadenia a prácu je poskytovaná záruka 2 až 5 rokov
v závislosti od použitého systému.

Pokiaľ sa jedná o plochu kde už boli vykonané všetky záhradnícke práce, vrátane pokládky trávnika dochádza k šetrnému odrezaniu trávnej mačiny. Tá sa spolu s vykopanou zeminou ukladá na priloženú textíliu, aby nedošlo k poškodeniu trávneho porastu. Po položení závlahového systému sa výkopy riadne zasypú, utlačia a trávna mačina sa uloží na svoje miesto. Po 2 až 3 týždňoch dochádza k zrasteniu trávneho s podkladom a nie sú badať žiadne stopy po výkopových prácach. Po ukončení prác sa celý systém nastaví a naprogramuje. Následne sa zaškolí zákazník ktorému sa cele dielo odovzdá.