Zeleň miest a obcí

Naše dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o verejnú zeleň sú základom pre profesionálne vykonávanie služieb v tejto oblasti. Pri údržbách plôch verejnej zelene používame profesionálne materiály , náradia a pomôcky. Práce sú vykonávané školenými pracovníkmi v oblasti poskytovania záhradníckych služieb vo verejnom sektore.

Pre verejný sektor ponúkame tieto záhradné služby:

  • komplexná údržba trávnikov
  • údržba a obnova záhonov a kríkových skupín, ich strihanie a tvarovanie,
  • údržba vzrastlých stromov, rez a výrub stromov,
  • údržba a obnova mobilnej zelene,
  • chemická a mechanická ochrana proti chorobám a škodcom,
  • hnojenie minerálnymi i organickými hnojivami,
  • odburinenie rôzne veľkých plôch,
  • udržiavanie plôch verejnej zelene