Údržba futbalových ihrísk

Náš odborní tím poskytuje profesionálne záhradnícke služby pre malé i rozsiahle trávnaté povrchy na futbalových ihriskách.

Aerifikácia 

je nevyhnutná pri intenzívne ošetrovaných trávnikoch a pri silne zaťažovaných trávnikoch, kde ponechané zostatky trávy pri kosení porast zahusťujú. Neustále jazdenie strojmi povrch zhutňuje, preto potrebuje trávnik prevzdušniť. Utlačené trávne plochy neprepúšťajú vzduch ku koreňom, takže trávy zaostávajú v raste, neťahajú sa do hĺbky a trávnik vykazuje nízku odolnosť voči stresu. Aerifikáciou odstraňujeme zhutnenie vegetačnej vrstvy, zlepšujeme prístup vzduchu a vody ku koreňom trávy, urýchľuje rozklad organických zbytkov, zlepšuje prísun živín. Na veľkých plochách a na ihriskách sa tento úkon robí strojmi, tzv. aerifikátormi, ktoré majú na valcoch pripevnené duté valcovité hroty. Týmito sa vypichujú malé otvory do pôdy o dĺžke 60-80 mm. Vypichnuté časti by sa mali odstrániť z trávnatej plochy a vzniknuté otvory v tráve vyplniť kremičitým pieskom frakcie okolo 0,2mm v množstve asi 5 -10 litrov na m2. V krajnom prípade sa vypichnuté časti nechajú na trávniku a pomocou zaťahovacieho sita sa použijú na vyrovnanie trávnika. Ihriskové trávniky sa aerifikujú na jar a na jeseň. Nasledovať by mal celoplošný alebo lokálny dosev a zapieskovanie.

Topdressing - rozmetanie

je dodanie pôvodnej alebo upravenej pôdy na povrch trávnika. Ak je urobený správne, táto technika môže vyrovnať nerovné povrchy, zvýšiť drenáž a zakoreňovanie, kontroluje stav plsti, umožňuje hlboké a mohutné zakorenenie tráv. Tiež sa používa po výsevoch a dosevoch. Robí sa niekoľkokrát počas sezóny po aerofikácii a dosevoch počas letnej prevádzkovej prestávky. Nasleduje zatiahnutie materiálu špeciálnou sieťou.

Zaťahovacia sieť

pomocou zaťahovacej siete sa piesok zapracuje hlbšie do pôdy.

Pieskovanie

je dôležité pre zlepšenie povrchovej časti vegetačného substrátu a zlepšenie podmienok odnožovania tráv. Vďaka pieskovaniu sa voda lepšie vpíja do pôdy ku koreňom trávy a tým sa podporuje rast nových stebiel a urýchľuje sa zahustenie trávnika. Tiež pôsobí ako prevencia proti burine.  Používa sa kremičitý praný piesok, ktorý sa aplikuje v množstve asi 5 – 8 litrov na m2. Mal by byť suchý, aby sa po zatiahnutí zaťahovacou sieťou dostal do otvorov, ktoré zostali po aerifikácii, tým sa zabezpečí, že sa dostane aj do hlbších úrovní pôdy. Po ukončení prác je vhodné trávnik poriadne zaliať.

Dosievanie

je jedna z hlavných činností na udržanie pekného trávnika. Umožňuje najrýchlejšiu regeneráciu, pričom sa môže trávnik veľmi rýchlo znovu používať. Dosevy sa bežne vykonávajú 3 až 4krát do roka. Pred dosevom je dôležité skyprenie povrchu aerifikátorom alebo ježkovým valcom. Po doseve sa rozmetá kremičitý piesok a robí sa lokálna systematická závlaha, aby naklíčené semienka nezaschli.

Vertikulácia

je jednou zo základných operácii pri udržaní kvalitného trávnika. Bežné kosačky strihajú trávnik horizontálne. Vertikulačné stroje režú trávnik zvisle, čiže prerežú zbytky ostrihanej trávy a výhonky, ktoré sa na nich zhromaždili. Tieto zbytky tráv by časom vytvorili nad povrchom pôdy nežiadúcu vrstvu a spôsobili by splstnatenie trávnika. Hrubá vrstva trávnej plsti spôsobuje, že sa korene nezakoreňujú do hĺbky, ale rozrastajú sa do vrstvy v trávnej plsti. Trávna plsť vytvára optimálne podmienky pre rast burín, vznik rôznych chorôb a v období suchšieho počasia trávnik rýchlo vysýcha. Ďalším dôvodom vertikálneho rezu je ľahšie vnikanie hnojív do pôdy pri rozmetaní tuhých hnojív. Vertikuláciu robíme na začiatku jari, asi po druhom kosení a na jeseň, čiže koncom septembra a začiatkom októbra, v závislosti od podmienok. Pri silne zanedbaných plochách s vysokým podielom trávnej plsti vertikulujeme aj raz mesačne.

Kosenie trávnika

patrí k základným údržbovým operáciám trávnikov. Kvalita kosenia rozhoduje o vzhľade trávnika. Početnosť kosenia závisí od typu trávnika a od klimatických podmienok. Kosenie trávy vykonávame vždy v suchom počasí, nikdy nie keď prší alebo je trávnik rozmočený. V období od konca mája-júna, keď trávny porast nasadzuje na kvetné stvoly, kosíme každý štvrtý deň, inak stačí raz za týždeň. Bežne sa v sezóne kosí 35 až 55 krát. V hlavnej sezóne kosíme na výšku 2,5 – 3,5 cm. Menej nie, lebo potom je trávnik športovou obuvou oveľa viac poškodzovaný a ťažko regeruje. Nižšie, na 2 – 2,5 cm, kosíme iba cez prestávku v súťažiach koncom júna pred aerofikáciou, dosevom a pieskovaním ihriska a hlavne pred zimou (posledné kosenie). Dôležité je nepokosiť viac ako 1/3 dĺžky trávnika. Odporúča sa meniť smer kosenia, lebo ak sa stále kosí jedným smerom, steblá trávy majú tendenciu ľahnúť si a kosenie bude nedostatočné.

Výživa a hnojenie

je jednou zo základných činností údržby trávnika. Častým kosením sa odoberá z trávnikov veľká časť organickej nadzemnej hmoty, čím sa odčerpávajú z pôdy živiny, ktoré musia byť pravidelne dopĺňané. Základné živiny, ktoré potrebuje trávnik pre svoj rast sú dusík, fosfor a draslík. Dusík (N) zabezpečuje rast trávnika a sýtozelenú farbu listov. Fosfor (P) podporuje rast koreňov, skracuje  dobu vyzrievania trávneho porastu pred zimou. Draslík (K) podporuje dobrý zdravotný stav trávnika a podporuje jeho odolnosť proti stresovým faktorom - sucho, choroby a chlad. Trávnik rastie počas celej sezóny, preto potrebuje pravidelnú výživu. Hnojivo musí byť pravidelne rozmetené po ploche, najvhodnejšia doba je pred dažďom, alebo pred zavlažením, prípadne formou hnojivej zálievky. Nemalo by sa prihnojovať za prudkého slnka, alebo keď je porast mokrý, nakoľko by sme ho mohli spáliť.

Zavlažovanie 

Správne ovládať závlahu je hlavnou podmienkou pri pestovaní kvalitného a odolného trávneho porastu. Najlepšie je zavlažovať ráno cca o 5-6 hodine a večer o 22-ej, kedy slnko nemá takú intenzitu a trávnik tak dokáže vstrebať čo najviac vody. Každodenná závlaha sa neodporúča, pretože podporuje šírenie machu a burín, trávy vytvárajú plytký koreňový systém. Pri novom trávniku nastavíme závlahový systém na dennej báze a to aj ráno a večer, po dobu cca 2 týždňov od realizácie, postupné dávky znižujeme. Ak už je trávnik zakorenený, resp. výsev zahustený, stačí polievať 2-3x za týždeň. Je dobré držať sa pravidla: „radšej zriedka, ale bohato“. Ak sú v systéme rotačné trysky, znamená to asi 30-40 minút, ak sú trysky statické, stačí 10-15 minút. Takýmto zavlažovaním urobíme trávnik silnejší a odolnejší.

Valcovanie

 Ľahko valcovať možno iba pri nadvihnutom trávniku po zime, k pritlačeniu trávnika po drnovaní a mladý trávnik na kyprej pôde pred prvým kosením. V žiadnom prípade sa nesmie valcovať mokré ihrisko , ani za účelom vyrovnania veľkoplošných nerovností.

Mulčovanie

 je situácia, keď sa na ploche ihriska nechá ležať pokosená hmota. V našich klimatických podmienkach sa ale využíva výnimočne a to len keď je trávny porast založený na priepustnom – piesočnatom, alebo škvarovom substráte a pre letné mesiace nie je dostatočný zdroj vody na zavlažovanie. Týmto sa dosiahne zníženie odparovania vody.

Použitie herbicídov – postrek 

Výskyt dvojklíčnolistých burín na futbalových ihriskách je nežiadúci, lebo vytláčajú trávy z porastu, ktorý následne redne. Vyšší výskyt burín v poraste znamená, že pôda nie je vhodná, nie sú správne postupy pri priemyselnom hnojení alebo sa v okolí ihriska nelikvidujú buriny, ktoré sa náletom semien dostávajú na ihrisko. Na ihriskách, kde situácia vyhovuje trávam, je možné správnym dávkovaním živín obmedziť vývoj burín. Menší výskyt burín odstraňujeme mechanickým vypichaním. Pri väčšom výskyte je dôležité nechať hraciu plochu odborne chemicky ošetriť. Najvhodnejšia doba na aplikáciu herbicídov je jún až september. K zvýšeniu účinnosti sa spravidla kombinujú s dusíkatými hnojivami.

Drnovanie

je revitalizovanie poškodeného trávneho koberca výmenou poškodenej časti – trávneho drnu. Je dôležité, aby bola poškodená časť trávnika vymenená za rovnaký druh trávnika, aby opravené miesto dokonale splynulo. Inak sa môže stať, že aj po dokonalom ujatí trávnika bude toto miesto odlišné farbou, výškou alebo hustotou tráv. Pre ľahšiu výmenu je dobré vymieňať väčšiu časť pravidelného tvaru, najlepší je štvorec alebo obdĺžnik.