Japonské záhrady

Japonské záhrady majú pôvod v Číne, postupne sa pretvárali a pevne sa ukotvili v Japonsku. Japonské záhrady majú symboliku v použitých živých a neživých materiálov. Dôležitú úlohu zohráva kameň ako prvok neživej prírody. Snahou japonských záhrad je minimalistické napodobnenie prírody.

Podstatnú zložku tvoria aj rastliny. Najčastejšie sa stretneme s bonsajmi, ktoré najčastejšie tvoria samotné srdce záhrady. Najkrajšie vyniknú samostatne v priestore obkolesené scenériou. Z ďalších používaných drevín sa stretneme s javorom dlaňolistým (Acer palmatum), z ihličnatých drevín je to najmä borovica (Pinus mugo) a z kvitnúcich sú to najmä azalky, pivónie alebo kosatce.