Projekty EU


Sme pripravení v krátkom čase reagovať na Vaše požiadavky. V prípade záujmu vypracujeme projektovú dokumentáciu. Poskytujeme kompletnú projekčnú činnosť ako aj následnú realizáciu. Počas priebehu realizácie, od začiatku až do ukončenia spracovávame podrobnú dokumentáciu. Veríme, že realizácia týchto projektov môže inšpirovať i ďalších realizátorov v zlepšovaní životného prostredia.

Revitalizácia obcí, miest a verejných priestrianstiev


  • Po dlhoročných skúsenostiach s návrhmi pre rodinné záhrady a pre súkromné firmy ponúkame naše služby aj pre mestá a obce. Zabezpečíme kompletnú projekčnú činnosť, ako aj projektový manažment, stavebný dozor, spoľahlivú dodávku materiálov a plnohodnotnú realizáciu projektov.   

REFERENCIE:

  • Návrh sadovnícke úpravy v okolí bytových domov v obci BOJNÁ 2015
  • Návrh a realizácia úpravy a spevnenie svahu pri obytných domov v obci UHROVEC 2015
  • Návrh a realizácia trvalkového záhona v obci UHROVEC 2014
  • Návrh, realizácia a umiestnenie mobilnej zelene v obci VEĽKÉ UHERCE 2013
  • Návrh a realizácia verejných priestranstiev v obci UHROVEC 2011
  • Návrh a realizácia verejnej zelene v obci VELUŠOVCE 2009
  • Návrh a realizácia plôch zelene ZŠ Hollého Topoľčany 2007